Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 996

IV. Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma

IV. Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma

Madde 996 - Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma hakkına sahip olan zilyet, zilyetliği kendisine devreden aynı yetkiye sahip idiyse onun zilyetlik süresini kendi süresine ekleyebilir.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 8. HD, T: 11.03.2008, E: 2008/919, K: 2008/1308:

“… Temyize konu davada, davacılar satın alma, miras ve eklemeli zilyetliğe dayanarak iptal ve tescil isteğinde bulunmuşlardır. TMK’nın 996. maddesinde aynen “kazandırıcı zamanaşımından yararlanma hakkına sahip olan zilyet, zilyetliği kendisine devreden aynı yetkiye sahip idiyse onun zilyetlik süresini kendi süresine ekleyebilir” denilmektedir. Davacılar ilk malik Firdevs’in Yılmaz’a, bu kişinin de miras bırakanları Tahsin’e sattığını belirterek iptal ve tescil isteğinde bulunmuşlardır. Az yukarıda açıklandığı gibi, bayii Firdevs’in aynı yer için açtığı iptal ve tescil davası kadastro tespit tarihinden geriye doğru 20 yıla ulaşan zilyetlik süresinin oluşmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu tür davalarda, kazanma şartları araştırılırken kadastro tespit tarihi esas alınır. Tespit tarihi itibarıyla mülkiyet hakkına sahip olmayan kişi bu hakkını başkasına devredemez. Başka ifade ile hiç kimse sahip olmadığı hakkı başkasına devredemez. Bu açıklamalara göre bayii Firdevs’in tespit tarihi itibarıyla kazanmaya yeterli zilyetlik süresine ulaşmadığı için reddedilip kesinleşen davası eklemeli zilyetliğe dayanarak talepte bulunan davacıları bağlar. Kadastro tespit tarihi itibarıyla kazanmaya yeterli zilyetlikler dolmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, bayii Firdevs’in reddedilen davası gözardı edilerek davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir. … ”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

IV. Müruru zaman

Madde 909

Müruru zamandan istifade etmek hakkına malik olan zilyed, bu haktan istifade salâhiyetine malik olan evvelki zilyedin zilyedliği müddetini kendi müddetine zam edebilir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 909 uncu maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. Ancak kenar başlık madde içeriğiyle uygun hâle getirilerek “Kazandırıcı zamanaşımından yararlanma” biçiminde ifade edilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

IV. Ersitzung

Art. 941

Der zur Ersitzung berechtigte Besitzer darf sich den Besitz seines Vorgängers anrechnen, insofern auch dessen Besitz zur Ersitzung tauglich gewesen ist.

2-) CCS:

IV. Prescription

Art. 941

Le possesseur qui est en droit de prescrire a la faculté de joindre à sa possession celle de son auteur, si la prescription pouvait courir aussi en faveur de ce dernier.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X