Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 987

3. Davaya karşı savunma

3. Davaya karşı savunma

Madde 987 - Bir taşınırın zilyedi, kendisine karşı açılan her davada üstün hakka sahip olduğu karinesine dayanabilir.

Gasp veya saldırıya ilişkin hükümler saklıdır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

3- Zilyed aleyhindeki dâva

Madde 900

Bir menkulün zilyedi, aleyhinde ikame edilen bütün dâvalara karşı terciha şayan bir hakkın sahibi olduğunu dermeyan edebilir. Gasp ve tecavüz fiillerine dair olan hükümler bakidir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 900 üncü maddesini karşılamaktadır.

Düzenlemek istediği konu dikkate alınarak maddenin başlığı “Davaya karşı savunma” biçiminde ifade edilmiştir. Hüküm değişikliği yoktur. Ancak İsviçre Medenî Kanununun 932 nci maddesi dikkate alınarak madde iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir.

Birinci fıkrada kaynak Kanunda olduğu gibi “üstün hakka sahip olduğu karinesine” ifadesine yer verilmiştir.

Not: Her ne kadar madde gerekçesinde hükmün İsviçre Meden Kanunu’nun 932. maddesi dikkate alınarak iki fıkra halinde düzenlendiği belirtilmiş olsa da İMK. m. 932 tek fıkradan oluşmaktadır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

3. Klage gegen den Besitzer

Art. 932

Der Besitzer einer beweglichen Sache kann sich gegenüber jeder Klage auf die Vermutung zugunsten seines besseren Rechtes berufen, unter Vorbehalt der Bestimmungen über eigenmächtige Entziehung oder Störung des Besitzes.

2-) CCS:

3. Action contre le possesseur

Art. 932

Le possesseur d’une chose mobilière peut opposer à toute action dirigée contre lui la présomption qu’il est au bénéfice d’un droit préférable; demeurent réservées les dispositions concernant les actes d’usurpation ou de trouble.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X