Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 981

1. Savunma hakkı

C. Zilyetliğin hükümleri

I. Korunması

1. Savunma hakkı

Madde 981 - Zilyet, her türlü gasp veya saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir.

Zilyet, rızası dışında kendisinden alınan şeyi taşınmazlarda el koyanı kovarak, taşınırlarda ise eylem sırasında veya kaçarken yakalananın elinden alarak zilyetliğini koruyabilir. Ancak, zilyet durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmaktan kaçınmak zorundadır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

C ZİLYEDLİĞİN ŞÜMULÜ

I. Zilyedliğin himayesi

1- Müdafaa hakkı

Madde 894

Zilyed, bütün gasp ve tecavüz fiillerini kuvvet kullanarak defetmek hakkını haizdir.

Şiddetle veya hafiyen kendisinden alınan o şeyi, gayrimenkul ise gasıbı kovarak ve menkul ise cürmü meşhut halinde tutulan veya kaçarken yakalananın tamamiyle elinden alarak istirdat edebilir.

Zilyed, halin haklı göstermediği cebir ve şiddet kullanmaktan içtinap etmekle mükelleftir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 894 üncü maddesini karşılamaktadır. Ancak ikinci fıkrada “şiddetle veya hafiyyen kendisinden alınan” ifadesi yerine “rızası dışında, kendisinden alınan” ifadesinin kullanılması uygun görülmüş, "cürmü meşhut hâlinde tutulan” biçimindeki ifadenin ceza hukukunun suçüstü kavramı ile karıştırılmasını önlemek için, “eylem sırasında veya kaçarken” ifadesine yer verilmiş, “ahvalin haklı göstermediği cebir ve şiddet kullanmak” ifadesi yerine de, kaynak İsviçre Medenî Kanununun 926 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ifadesi de dikkate alınarak “durumun haklı göstermediği derecede kuvvet kullanmak” ifadesinin kullanılması uygun görülmüştür.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

C. Bedeutung

I. Besitzesschutz

1. Abwehr von Angriffen

Art. 926

1 Jeder Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht mit Gewalt erwehren.

2 Er darf sich, wenn ihm die Sache durch Gewalt oder heimlich entzogen wird, sofort des Grundstückes durch Vertreibung des Täters wieder bemächtigen und die bewegliche Sache dem auf frischer Tat betroffenen und unmittelbar verfolgten Täter wieder abnehmen.

3 Er hat sich dabei jeder nach den Umständen nicht gerechtfertigten Gewalt zu enthalten.

2-) CCS:

C. Portée juridique

I. Protection de la possession

1. Droit de défense

Art. 926

1 Le possesseur a le droit de repousser par la force tout acte d’usurpation ou de trouble.

2 Il peut, lorsque la chose lui a été enlevée par violence ou clandestinement, la reprendre aussitôt, en expulsant l’usurpateur s’il s’agit d’un immeuble et, s’il s’agit d’une chose mobilière, en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite.

3 Il doit s’abstenir de toutes voies de fait non justifiées par les circonstances.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X