Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 930

A. Rehinli tahviller

Dördüncü Ayırım 1

Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına
Alınan Ödünç Senetleri


A. Rehinli tahviller

Madde 930 - Nama veya hamile yazılı tahviller, aşağıdaki hâllerde taşınmaz rehniyle güvence altına alınabilir:

1. Ödüncün tamamı için ipotek veya ipotekli borç senedi yoluyla rehin kurulması ve alacaklılar ile borçlu için ortak bir temsilcinin atanması,

2. Tahvil çıkarmayı üzerine alan kurum yararına ödüncün tamamı için taşınmaz rehni kurulması ve bu rehinli alacağın da tahvil alacaklıları yararına rehnedilmesi.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

A GAYRİMENKUL KARŞILIKLI SENEDAT

Madde 844

Nama veya hamile muharrer olan tahviller, aşağıdaki şekillerde bir gayrimenkul rehni ile temin edilebilir:

1- İstikrazın tamamı için bir ipotek veya ipotekli borç senedi tesis ve borçlu ile alacaklıların cümlesini birden temsil edecek bir mümessil tâyini;

2- İhracı deruhte eden müessese lehine istikrazın mecmuu için bir gayrimenkul rehini tesis ve böyle bir rehin ile temin edilmiş olan alacağın tahvilât sahipleri lehine takyidi.

II-) İkinci Bölüm Dördüncü Ayırımın Gerekçesi:

Yürürlükteki Faslın “Gayri Menkul Karşılık Gösterilerek Senet İhracı” şeklindeki başlığı, Dördüncü Ayırım başlığı olarak “Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Ödünç Senetleri” şeklinde değiştirilmiştir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 844 üncü maddesini karşılamaktadır.

Maddeyle nama veya hamile yazılı tahvilleri taşınmaz rehniyle güvence altına alma olanağı yaratılmaktadır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

Vierter Abschnitt: Ausgabe von Anleihenstiteln mit Grundpfandrecht

A. Obligationen für Anleihen mit Pfandrecht

Art. 875

Anleihensobligationen, die auf den Namen der Gläubiger oder auf den Inhaber lauten, können mit einem Grundpfand sichergestellt werden:

1. durch Errichtung einer Grundpfandverschreibung oder eines Schuldbriefes für das ganze Anleihen und die Bezeichnung eines Stellvertreters für die Gläubiger und den Schuldner;

2. durch die Errichtung eines Grundpfandrechtes für das ganze Anleihen zugunsten der Ausgabestelle und Bestellung eines Pfandrechtes an dieser Grundpfandforderung für die Obligationsgläubiger.

2-) CCS:

Chapitre IV: Des émissions de titres fonciers

A. Obligations foncières

Art. 875

Des obligations nominatives ou au porteur peuvent être garanties par un gage immobilier:

1. En constituant une hypothèque ou une cédule hypothécaire pour la totalité de l’emprunt et en désignant un représentant des créanciers et du débiteur;

2. En constituant un gage immobilier pour la totalité de l’emprunt au profit de l’établissement chargé de l’émission et en grevant la créance ainsi garantie d’un gage en faveur des obligataires.

 


1   Dördüncü Ayırım Türk Kanunu Medenîsi’nde “Dördüncü Fasıl / Gayri Menkul Karşılık Gösterilerek Senet İhracı” şeklinde idi.

     Kaynak kanunun bu ayrımı 01.01.2012 tarihinden itibaren değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikle İsviçre Medenî Kanunu’nun 876-883 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X