Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 904

II. Sorumluluğun sınırı

II. Sorumluluğun sınırı

Madde 904 - İrat senetlerindeki alacak miktarı, tarım arazisinde arazinin gelir değerinin, diğer taşınmazlarda taşınmazın gelir değeri ile bina ve arsa değerleri ortalamasının beşte üçünü aşamaz.

Değerlendirmeler tapu idaresince resmen yapılır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. İrat senedi resülmalinin âzami miktarı

Madde 818

Zirai gayrimenkulü takyit eden irat senedinin resülmali, arzın irat kıymetinin üçte ikisine bina kıymetinin yarısının ilâvesinden hasıl olan miktarı tecavüz edemez. Şehirlerdeki gayrimenkulleri takyit eden irat senedinin resülmali, o gayrimenkullerin irat kıymetlerine arsa ve bina kıymetlerinin zammından hasıl olan yekûnun yarısının beşte üçünü tecavüz edemez. Bu kıymetlerin tapu idaresi marifetiyle resmen takdir ettirilmesi lâzımdır.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 818 inci maddesini karşılamaktadır.

Kaynak Kanunun 848 inci maddesi göz önüne alınarak, irat senedinde azamî teminat miktarı, tarım arazilerinde bu arazilerin gelir değerinin, diğer taşınmazlarda ise taşınmazın “gelir değeri ile bina ve arsa değerleri ortalamasının” beşte üçü ile sınırlanmıştır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Belastungsgrenze

Art. 848

1 Eine Gült kann auf einem landwirtschaftlichen Grundstück bis zum Ertragswert errichtet werden.

2 Auf einem nichtlandwirtschaftlichen Grundstück kann eine Gült bis zu drei Fünfteln des Mittelwerts aus dem nichtlandwirtschaftlichen Ertragswert und dem Boden- und Bauwert errichtet werden; die massgebenden Werte werden durch eine amtliche Schätzung ermittelt, die durch das kantonale Recht zu ordnen ist.

2-) CCS:

II. Charge maximale

Art 848

1 Le capital de la lettre de rente grevant un immeuble agricole ne peut excéder la valeur de rendement.

2 Le capital de la lettre de rente grevant un immeuble non agricole ne peut excéder les trois cinquièmes de la moyenne entre la valeur de rendement non agricole et la valeur du sol et des constructions; les valeurs déterminantes sont estimées selon une procédure officielle réglée par la législation cantonale.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 848. maddesi 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle değişikliğe uğramıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X