Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 900

III. Muacceliyet bildirimi

III. Muacceliyet bildirimi

Madde 900 - İpotekli borç senedindeki alacak, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, faizlerin ödenmesi gereken tarihte, bu tarihten en az altı ay önce alacaklı veya borçlu tarafından diğer tarafa yapılacak bildirimle muaccel olur.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

III. Feshin ihbarı

Madde 814

Hilâfı şart edilmemiş ise ipotekli borç senedinin feshi, faiz tediyesi için mutad olan günden en aşağı altı ay evvel alacaklı ve borçlu tarafından ihbar olunabilir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 814 üncü maddesini karşılamaktadır.

Maddeyle taraflara, ipotekli borç ilişkisini ihbar suretiyle fesih hakkı tanınmaktadır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

III. Kündigung

Art. 844

1 Der Schuldbrief kann, wenn es nicht anders bestimmt ist, vom Gläubiger und Schuldner je nur auf sechs Monate und auf die üblichen Zinstage gekündigt werden.

2 Das kantonale Recht kann einschränkende Bestimmungen über die Kündbarkeit der Schuldbriefe aufstellen.

2-) CCS:

III. Dénonciation

Art. 844

1 Sauf stipulation contraire, la cédule hypothécaire ne peut être dénoncée, par le créancier ou le débiteur, que six mois d’avance et pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts.

2 La législation cantonale peut édicter des dispositions restrictives au sujet de la dénonciation des cédules hypothécaires. ”

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 844. maddesi 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle değişikliğe uğramıştır.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X