Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 892

I. Tescile tâbi olmayan kanunî ipotek

D. Kanunî ipotek

I. Tescile tâbi olmayan kanunî ipotek

Madde 892 - Kanunî ipotek haklarının doğumu, aksi kanunda öngörülmüş olmadıkça, tapu kütüğüne tescil edilmelerine bağlı değildir.

I-) Yargı Kararları:

1-) YİBK, T: 02.04.2004, E: 2003/1, K: 2004/1:

Bkz. madde 839.

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

Hükmün, Türk Kanunu Medenîsi’nde bir karşılığı bulunmamaktadır.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunda bu maddeyi karşılayan hüküm yoktur. Madde İsviçre Medenî Kanununun 836 ncı maddesinden esinlenerek konulmuş, aksi kanunda belirtilmedikçe, kanundan doğan ipotek haklarının doğumu için tapuya tescil zorunlu sayılmamıştır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

D. Gesetzliches Grundpfandrecht

I. Ohne Eintragung

Art. 836

Die gesetzlichen Pfandrechte des kantonalen Rechtes aus öffentlichrechtlichen oder andern für die Grundeigentümer allgemein verbindlichen Verhältnissen bedürfen, wo es nicht anders geordnet ist, zu ihrer Gültigkeit keiner Eintragung.

2-) CCS:

D. Hypothèques légales

I. Sans inscription

Art. 836

Les hypothèques légales créées par les lois cantonales pour des créances dérivant du droit public ou des obligations générales imposées aux propriétaires sont, sauf disposition contraire, valables sans inscription.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 836. maddesi 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle değişikliğe uğramıştır.

Kaynak hükmün yeni düzenlemesine göre: Eğer kanton hukuku, alacaklıya, yüklü taşınmazla doğrudan doğruya ilgili alacaklar için bir taşınmaz rehni kurulmasını talep etmek hakkını tanıyorsa bu hak tapu siciline tescille doğar. Değeri 1000 İsviçre Frangını aşan kanuni ipotekler kanton hukukuna göre tescile tabi olmaksızın doğuyorlarsa ve bunlar teminat altına aldıkları alacağın muacceliyetinden itibaren dört ay içinde veya en geç alacağın doğumundan itibaren iki sene içinde tapu siciline tescil edilmezlerse, tescil süresi geçtikten sonra, tapu siciline dayanan iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemezler.

Hükmün 3. fıkrasına göre de kantonların daha daraltıcı düzenlemeleri saklıdır.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X