Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 876

4. Zorunlu masrafların güvencesi

4. Zorunlu masrafların güvencesi

Madde 876 - Alacaklı, rehinli taşınmazın korunması için zorunlu masraf yapmışsa ve özellikle malikin borçlu olduğu sigorta primlerini ödemişse, bundan doğan alacakları tescile gerek olmaksızın aynen rehinli alacağı gibi güvenceden yararlanır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

3- Masraflar için teminat

Madde 791

Gayri menkulün muhafazası veya malik hesabına sigorta ücretleri tediye için alacaklının yaptığı masraflar, tıpkı alacağı gibi teminatlıdır.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 791 inci maddesini karşılamaktadır.

Bu maddeyle taşınmaz maliki tarafından ödenmesi gereken sigorta primleri ile yapılması gereken zorunlu koruma masraflarını rehinli alacaklı ödemiş ise, bunlara karşılık olarak kendisine kanunî rehin hakkı tanınmaktadır. Ancak bu maddedeki alacaklıya tanınan kanunî rehin hakkının 866 ncı maddeye göre yapılan masraflardan doğan kanunî rehin hakkından farklı olarak bir önceliği yoktur.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

4. Sicherung für erhaltende Auslagen

Art. 819

Hat der Pfandgläubiger zur Erhaltung der Pfandsache notwendige Auslagen gemacht, insbesondere die vom Eigentümer geschuldeten Versicherungsprämien bezahlt, so kann er hiefür ohne Eintragung in das Grundbuch die gleiche Sicherung beanspruchen wie für seine Pfandforderung.

2-) CCS:

4. Garantie pour impenses nécessaires

Art. 819

Les impenses nécessaires que le créancier fait pour la conservation de l’immeuble, notamment en acquittant les primes d’assurance dues par le propriétaire, sont garanties, au même titre que la créance, sans inscription au registre foncier.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 819. maddesi 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle değişikliğe uğramış ve hükme 2. bir fıkra eklenmiştir. Kaynak hükmün 1. fıkrasında yapılan değişiklikle rehinli alacaklının yaptığı zorunlu masraflar kaynak kanun madde 808’deki gibi tescil edilmeksizin doğan ve taşınmaz üzerindeki bütün yüklerden önce gelen bir rehin hakkı ile teminat altına alınmıştır. Yapılan değişiklikle hükme eklenen 2. fıkraya göre bu rehin yükü 1000 İsviçre Frangını aşıyorsa ve rehin hakkı önlemlerin alınmasının nihayete ermesinden itibaren dört ay içinde tapu siciline tescil edilmemiş ise bu rehin hakkının tapu kütüğüne iyi niyetle dayanan üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesi mümkün olmayacaktır.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X