Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 837

D. Kaynak hakkı

D. Kaynak hakkı

Madde 837 - Başkasının arazisinde bulunan kaynak üzerinde irtifak hakkı, bu arazinin malikini suyun alınmasına ve akıtılmasına katlanmakla yükümlü kılar. 

Bu hak, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, başkasına devredilebilir ve mirasçıya geçer.

Kaynak hakkı, bağımsız nitelikte ve en az otuz yıl için kurulmuş ise tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

D BİR BAŞKASININ ARSASINDA BULUNAN KAYNAK ÜZERİNDEKİ HAK

Madde 752

Başkasının arsasındaki kaynak üzerinde hakkı bulunan kimse, bu arsa malikini, suyun alınması veya akıtılması için muktazi müsaadeyi vermeğe icbar edebilir. Hilâfına mukavele olmadıkça, bu hak başkasına temlik edilebilir ve mirasçıya intikal eder.

Eğer bu hak, müstakil ve daimi bir mahiyeti haiz ise tapu sicilline gayrimenkul olarak kaydedilebilir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 752 nci maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. İsviçre Medeni Kanununun 780 inci maddesine uygun olarak üç fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Ancak üst hakkıyla aynı doğrultuda olmak üzere, bağımsız nitelikteki kaynak irtifakının tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilme(sin)de, süreklilik niteliği için “en az otuz yıl için kurulmuş olma” koşulu öngörülmüştür.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

D. Quellenrecht

Art. 780

1 Das Recht an einer Quelle auf fremdem Grundstück belastet das Quellengrundstück mit der Dienstbarkeit der Aneignung und Ableitung des Quellwassers.

2 Es ist, wenn es nicht anders vereinbart wird, übertragbar und vererblich.

3 Ist das Quellenrecht selbständig und dauernd, so kann es als Grundstück in das Grundbuch aufgenommen werden.

2-) CCS:

D. Droit à une source sur fonds d’autrui

Art. 780

1 Le droit à une source sur fonds d’autrui oblige le propriétaire de ce fonds à permettre l’appropriation et la dérivation de l’eau.

2 Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers.

3 Si la servitude a le caractère d’un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X