Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 798

3. Harap olma veya kamulaştırma

3. Harap olma veya kamulaştırma

Madde 798 - Malik, yararlanılamayacak derecede harap olan intifa konusu malı yararlanılacak hâle getirmekle yükümlü değildir; getirirse intifa hakkı yeniden kurulmuş olur.

Sigorta ve kamulaştırma gibi durumlarda intifa hakkı, hakkın konusu yerine geçen karşılık üzerinde devam eder.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

3- İntifa hakkının taalluk ettiği şeyin bedeli

Madde 722

Mal sahibi, büsbütün harap olan malı tekrar yapmağa mecbur değildir. Tekrar yaparsa intifa hakkı avdet eder. İntifa hakkı, sigorta ve âmmenin menfaati için istimlâk gibi hallerde; hakkın taalluk ettiği şeyin makamına kaim olan bedele, intikal eder.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 722 nci maddesini karşılamaktadır.

Maddenin “İntifa hakkının taallûk ettiği şeyin bedeli” şeklindeki kenar başlığı, maddenin düzenlediği husus göz önünde tutularak “Harap olma veya kamulaştırma” şeklinde yazılmıştır. Madde, İsviçre Medenî Kanununun 750 nci maddesine uygun olarak, iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Hüküm değişikliği yoktur. İntifa hakkı konusu malın harap olması durumunda, malın malikinin malı yararlanılacak hâle getirmekle yükümlü olmadığı; getirirse intifa hakkının yeniden kurulmuş olacağı; sigorta ve kamulaştırma gibi durumlarda ise, intifa hakkının, hakkın konusu yerine geçen karşılık üzerinde devam edeceği ifade edilmiştir.

Not: Her ne kadar madde gerekçesinde kaynak kanundaki metnin iki fıkra halinde kaleme alınmış olduğu belirtilmekte ise de bahsi geçen hüküm üç fıkra halinde kaleme alınmıştır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

3. Ersatz bei Untergang

Art. 750

1 Der Eigentümer ist nicht verpflichtet, die untergegangene Sache wieder herzustellen.

2 Stellt er sie her, so ist auch die Nutzniessung wieder hergestellt.

3 Wird für die untergegangene Sache ein Ersatz geleistet, wie bei der Enteignung und der Versicherung, so besteht die Nutzniessung an dem Ersatzgegenstande weiter.

2-) CCS:

3. Contre-valeur de la chose détruite

Art. 750

1 Le propriétaire n’est pas tenu de rétablir la chose détruite.

2 S’il la rétablit, l’usufruit renaît.

3 L’usufruit s’étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite, notamment en cas d’assurance et d’expropriation pour cause d’utilité publique.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X