Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 790

II. Bakım giderleri

II. Bakım giderleri

Madde 790 - İrtifak hakkının kullanılması için gerekli tesislerin bakımı, yararlanan taşınmaz malikine aittir.

Tesisler yüklü taşınmazın malikine de yararlı ise, bunların bakım giderlerine her iki malik yararları oranında katılır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Muhafaza masarifi

Madde 713

İrtifak hakkına malik olan kimse, hakkını kullanmakta lâzım olan şeyleri yapmakla mükelleftir. Yapılacak şeyler tahmil edilen gayrimenkul sahibine de faydalı ise, masrafı menfaatlerine göre aralarında taksim olunur.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 713 üncü maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. Madde İsviçre Medenî Kanununun 741 inci maddesine uygun olarak, iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir. Kenar başlığıyla birlikte kaynak Kanun da göz önünde tutularak, arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Bu madde, irtifak hakkının kullanılması için gerekli tesislerin bakımının ve bu bakımın giderlerinin kime ait olacağı sorununu düzenlemektedir.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Last des Unterhaltes

Art. 741

1 Gehört zur Ausübung der Dienstbarkeit eine Vorrichtung, so hat sie der Berechtigte zu unterhalten.

2 Dient die Vorrichtung auch den Interessen des Belasteten, so tragen beide die Last des Unterhaltes nach Verhältnis ihrer Interessen.

2-) CCS:

II. Charge d’entretien

Art. 741

1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude.

2 Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l’entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 741. maddesinin 2. fıkrası 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle değişikliğe uğramış, fıkraya yeni bir cümle eklenmiştir. Eklenen bu cümleye göre maddenin 2. fıkrasının 1. cümlesinde öngörülen kuralı değiştiren bir sözleşme hükmünün yararlanan ya da yükümlü taşınmazı iktisap eden kişiyi bağlayabilmesi için bunun tapu sicilindeki ispatlayıcı belgelerden anlaşılıyor olması gerekir.

Ayrıca belirtmek gerekir ki İsviçre Medenî Kanunu’na 11.12.2009 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2012 itibariyle 740a maddesi eklenmiştir. Bu yeni düzenlemeye göre müşterek bir tesise aynı derecedeki ve aynı içerikteki bir irtifak hakkı aracılığıyla birden çok hak sahibi katılıyorsa taraflar arasında aksine sözleşme olmadığı müddetçe bu ilişkiye müşterek mülkiyet hükümleri kıyasen uygulanacaktır ve böylesine bir müşterek mülkiyet ilişkisinden irtifak hakkından feragat ederek ayrılma hakkı en fazla otuz yıl süreyle engellenebilir; ancak böyle bir sözleşmenin geçerli olması için irtifak hakkını kuran hukuki işlemin tabi olduğu şekle riayet edilmesi gerekir ve bu sözleşmenin tapu siciline şerh edilmesi mümkündür.

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X