Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 660

b. Taşınırların özgülenmesi

b. Taşınırların özgülenmesi

Madde 660 - Yürürlükten kaldırılmıştır. I

I-) Not:

Hüküm, 30.04.2014 tarihli 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 9. maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmıştır. (RG. 15.05.2014; S: 29001).

Yürürlükten kaldırılan hüküm şu şekilde kaleme alınmıştı:

 Mirasçı, işletme için gerekli olan araç, gereç ve hayvanların işletme için taşıdığı değer üzerinden kendisine özgülenmesini isteyebilir.

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

V. Ziraat işleri

1. Taksimden istisna

Madde 597

Terekede iktisadi bir vahdet halinde işletilmekte olan zirai mallar bulunursa bunların kâffesi, mirasçılardan işletmeğe muktedir olduğu anlaşılan talibine, tahsis edilir. Mirasçı bu ziraat işine yarıyan malzemenin, aletlerin ve hayvanların dahi kendisine tahsis edilmesini istiyebilir. Tahsis edilen malların mecmuu için, tek bir kıymet takdir edilir.

Not: Türk Medenî Kanunu’nun 660. maddesi, Türk Kanunu Medenîsi’nin 597. maddesinin 2. cümlesine tekabül etmektedir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 597 nci maddesinin ikinci cümlesini karşılamaktadır. Bu hüküm, İsviçre Medenî Kanununun yürürlükten kaldırılan 620 bis maddesini tekrarlamaktadır ve İsviçre Medenî Kanunundaki gibi ayrı bir madde hâline getirilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

b. Zuweisung von beweglichen Sachen

Art. 620bis

Der Übernehmer kann die Zuweisung der dem Betrieb dienenden Gerätschaften, Vorräte und Viehbestände zu ihrem Nutzwerte beanspruchen.

2-) CCS:

b. Attribution de choses mobilières

Art. 620bis

L’héritier peut exiger que le bétail, le matériel et les approvisionnements servant à l’exploitation lui soient attribués à la valeur qu’ils représentent pour celle-ci.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 620bis maddesi 04.10.1991 tarihli Federal Kanun ile 01.01.1994 itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X