Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 632

I. Mirasçıların istemi ile

Dördüncü Ayırım 1

Resmî Tasfiye

 

 

A. Koşulları

I. Mirasçıların istemi ile

Madde 632 - Her mirasçı, mirası ret veya resmî deftere göre kabul edeceği yerde terekenin resmî tasfiyesini isteyebilir.

Bu istem, birlikte mirasçı olanlardan birinin mirası kabul etmesi hâlinde dikkate alınmaz.

Resmî tasfiye hâlinde mirasçılar, terekenin borçlarından sorumlu olmazlar.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 16.04.2003, E: 2003/3244, K: 2003/5572:

“… Dava, terekenin resmî tasfiyesine ilişkindir.

Her mirasçı mirası ret veya resmî deftere göre kabul edeceği yerde terekenin resmî tasfiyesini isteyebilir. Bu istek birlikte mirasçı olanlardan birinin mirası kabul etmesi halinde dahi dikkate alınmaz. Resmî tasfiye halinde mirasçılar terekenin borçlarından sorumlu tutulamazlar. (MK.m.632) … ”

Not: Kararın diğer kısmı için bkz. madde 634.

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

A ŞARTLARI

I. Mirasçılardan birinin talebi

Madde 572

Mirasçı, mirası ret veya tutulan defter mucibince kabul edeceği yerde resmî tasfiye talebinde bulunabilir.

Bu talep, diğer bir mirasçının mirası mutlak olarak kabulü halinde mesmu olmaz.Resmî tasfiye halinde mirasçılar, terekenin borçlarından mesul değillerdir.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 572 nci maddesini karşılamaktadır.

Hüküm değişikliği yoktur. İsviçre Medenî Kanununun 593 üncü maddesine uygun olarak üç fıkra hâline getirilmiştir. Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır.

Maddede, mirası reddetme ya da resmî deftere göre kabul etme hakkına sahip bulunan mirasçıya, bunların yerine terekenin resmî tasfiyesini isteyebilme olanağı tanınmıştır. Ancak birlikte mirasçı olanlardan birinin mirası kabul etmesi durumunda, kabul eden mirasçı terekenin borçlarından şahsen sorumlu olacağından, artık terekenin resmen tasfiyesinin anlamı kalmamaktadır. Böyle olunca da diğer mirasçıların resmî tasfiyeyi istemeleri göz önünde tutulmayacaktır.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

Vierter Abschnitt: Die amtliche Liquidation

A. Voraussetzung

I. Begehren eines Erben

Art. 593

1 Jeder Erbe ist befugt, anstatt die Erbschaft auszuschlagen oder unter öffentlichem Inventar anzunehmen, die amtliche Liquidation zu verlangen.

2 Solange jedoch ein Miterbe die Annahme erklärt, kann dem Begehren keine Folge gegeben werden.

3 Im Falle der amtlichen Liquidation werden die Erben für die Schulden der Erbschaft nicht haftbar.

2-) CCS:

Chapitre IV: De la liquidation officielle

A. Conditions

I. A la requête d’un héritier

Art. 593

1 L’héritier peut, au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire, requérir la liquidation officielle de la succession.

2 Il n’est pas fait droit à cette demande, si l’un des héritiers accepte purement et simplement.

3 En cas de liquidation officielle, les héritiers ne répondent pas des dettes de la succession.

 


1   Dördüncü Ayırım Türk Kanunu Medenîsi’nde “Dördüncü Fasıl / Resmî Tasfiye” şeklinde idi.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X