Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 537

f. Vasiyetnamenin saklanması

f. Vasiyetnamenin saklanması

Madde 537 - Resmî vasiyetnameyi düzenleyen memur, vasiyetnamenin aslını saklamakla yükümlüdür.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

f) 1 Vasiyetnamenin hıfzı

Madde 484

Vasiyetnameyi tanzim eden sulh hâkimi, noter2 veya memur; aslını veya musaddak suretini hıfzile mükelleftir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 484 üncü maddesini karşılamaktadır.

Madde arılaştırılmak ve sadeleştirilmek suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

Maddede resmî vasiyetnameyi düzenleyen kişiler tek tek sayılmamış kısaca “Resmî vasiyetnameyi düzenleyen memur” ifadesi kullanılmıştır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

f. Aufbewahrung der Verfügung

Art. 504

Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass die mit der Beurkundung betrauten Beamten die Verfügungen im Original oder in einer Abschrift entweder selbst aufbewahren oder einer Amtsstelle zur Aufbewahrung übergeben.

2-) CCS:

f. Dépôt de l’acte

Art. 504

Les cantons pourvoient à ce que les officiers publics conservent en original ou en copie les testaments qu’ils ont reçus, ou les remettent en dépôt à une autorité chargée de ce soin.

 


1   Düstur’daki “v” şeklindeki ibare “f” olarak anlaşılmalıdır.

2   Düstur’daki ibare “kâtibi adil” şeklindedir. Ancak bu ibare “noter” olarak değiştirilmiştir. Zira 1402 sayılı ve 02.03.1929 tarihli Katibi Adil Kanununun ve Muaddel Bazı Maddelerinin Tadili Hakkında Kanunun 1. maddesi ile 10 Teşrinievvel 1329 tarihli Katibi Adil Kanunu’nun adı “Noter Kanunu” olarak değiştirilmiş ve kâtibi adillere “noter” unvanı verilmiştir (RG. 12.03.1929; S: 1141).

 

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X