Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 520

E. Yedek mirasçı atama

E. Yedek mirasçı atama

Madde 520 - Mirasbırakan, atadığı mirasçının kendisinden önce ölmesi veya mirası reddetmesi hâlinde onun yerine geçmek üzere bir veya birden çok kişiyi yedek mirasçı olarak atayabilir.

Bu kural belirli mal bırakmada da uygulanır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

E 1 ALELÂDE İKAME

Madde 467

Tasarrufu yapan kimse mirasçı veya lehine vasiyet yapılan kimsenin kendisinden evvel vefatı veya bunlardan biri tarafından ret vukuu halinde miras yahut vasiyet olunan muayyen mal kendilerine intikal etmek üzere bir veya bir kaç şahıs tâyin edebilir.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 467 nci maddesini karşılamaktadır.

Maddenin “Alelâde ikame” şeklindeki kenar başlığı, İsviçre Medenî Kanununun 487 nci maddesinde olduğu gibi, öğreti ve mahkeme kararlarında çoğunlukla ve 1984 tarihli Öntasarıda kabul edildiği şekliyle yeni bir deyim olarak “Yedek mirasçı atama” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

Yedek mirasçı atanmaya ilişkin hükmün, mirasçı atama açısından düzenlendiği dikkate alınarak bu düzenlemenin belirli mal bırakmada da uygulanacağı eklenen ikinci fıkrada vurgulanmıştır.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

E. Ersatzverfügung

Art. 487

Der Erblasser kann in seiner Verfügung eine oder mehrere Personen bezeichnen, denen die Erbschaft oder das Vermächtnis für den Fall des Vorabsterbens oder der Ausschlagung des Erben oder Vermächtnisnehmers zufallen soll.

2-) CCS:

E. Substitutions vulgaires

Art. 487

Le disposant peut désigner une ou plusieurs personnes qui recueilleront la succession ou le legs si l’héritier ou le légataire prédécède ou répudie.

IV-) Yararlanılabilecek Monografiler:

Baki İlkay Engin; Yedek Mirasçılık, İstanbul, 2003.



1   Düstur’daki “H” şeklindeki ibare “E” olarak anlaşılmalıdır.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X