Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 489

A. Kesin hesap ve malvarlığının teslimi

Üçüncü Ayırım 1

Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları

 

A. Kesin hesap ve malvarlığının teslimi

 Madde 489 - Görevi sona eren vasi, yönetimle ilgili son raporu ve kesin hesabı vesayet makamına vermekle yükümlü olduğu gibi; malvarlığını vesayet altındaki kişiye, mirasçılarına veya yeni vasiye teslim edilmek üzere hazır bulundurmak zorundadır.

I-) Yargı Kararları:

1-) Y. 2. HD, T: 02.05.2011, E: 2010/5594, K: 2011/7464:

“… Vesayet ölümle sona ermiştir (TMK. md. 479). Görevi sona eren vasi, yönetimle ilgili son raporu ve kesin hesabı vesayet makamına vermekle yükümlü olduğu gibi, malvarlığını vesayet altındaki kişiye, mirasçılarına teslim edilmek üzere hazır bulundurmak zorundadır (TMK. md. 489). Açıklanan bu nedenlerle Türk Medeni Kanunun 489 ve devamı maddeleri uyarınca inceleme yapma görevi vesayet makamına aittir. Mahkemece vesayetin sona ermesinin sonuçları ile ilgili istek konusunda görevsizlik kararı verilerek dosyanın görevli vesayet makamına gönderilmesi gerekirken, yazılı şekilde ret hükmü kurulması doğru görülmemiştir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

A HESABI KATÎ VE MALLARIN TESLİMİ

Madde 433

Vesayeti hitam bulan vasi; idaresine ait raporu ve hesabı katiyi sulh hâkimine tevdie ve malları, vesayet altındaki kimsenin veya mirasçılarının yahut yeni vasinin emrine âmade bulundurmağa mecburdur.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 433 üncü maddesini karşılamaktadır. Arılaştırılmak ve “sulh hâkimi” yerine “vesayet makamı” deyimi kullanılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

Dritter Abschnitt: Die Folgen der Beendigung

A. Schlussrechnung und Vermögensübergabe

Art. 451

Geht das vormundschaftliche Amt zu Ende, so hat der Vormund der Vormundschaftsbehörde einen Schlussbericht zu erstatten und eine Schlussrechnung einzureichen sowie das Vermögen zur Übergabe an den Bevormundeten, an dessen Erben oder an den Amtsnachfolger bereit zu halten.

2-) CCS:

Chapitre III: Des effets de la fin de la tutelle

A. Compte définitif et remise des biens

Art. 451

Le tuteur dont les fonctions ont cessé doit faire à l’autorité tutélaire un rapport sur son administration, lui remettre un compte final et tenir les biens à la disposition du pupille ou de ses héritiers, ou à celle du nouveau tuteur.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 451. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır. 

1   Üçüncü Ayırım Türk Kanunu Medenîsi’nde “Üçüncü Fasıl / Vesayetin hitamı üzerine terettüp eden hükümler” şeklinde idi.

 

Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X