Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 464

C. Rapor ve hesapların incelenmesi

C. Rapor ve hesapların incelenmesi

Madde 464 - Vesayet makamı, vasinin belli dönemlerde vereceği rapor ve hesapları inceler; gerekli gördüğü hâllerde bunların tamamlanması veya düzeltilmesini ister.

Vesayet makamı, rapor ve hesapları kabul veya reddeder; gerektiğinde vesayet altındaki kişinin menfaatini korumak için uygun önlemleri alır.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

C RAPOR VE HESAPLARIN TETKİKİ

Madde 407

Sulh mahkemesi, vasinin muayyen zamanlarda verdiği rapor ve hesapları tetkik ve lüzum görürse ikmal ve tashihini emir eder.

Sulh Mahkemesi, rapor ve hesapları kabul veya ret ve icabında vesayet altındaki kimsenin menfaatinin iktiza ettiği tedbirleri ittihaz eyler.

II-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 407 nci maddesini karşılamaktadır.

“Sulh mahkemesi” deyime yerine “vesayet makamı” deyimi kullanılmıştır. Hüküm değişikliği yoktur.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

C. Prüfung von Berichten und Rechnungen

Art. 423

1 Die Vormundschaftsbehörde prüft die periodischen Berichte und Rechnungen des Vormundes und verlangt, wo es ihr notwendig erscheint, deren Ergänzung und Berichtigung.

2 Sie erteilt oder verweigert die Genehmigung der Berichte und Rechnungen und trifft nötigenfalls die für die Wahrung der Interessen des Mündels angezeigten Massregeln.

3 Die Kantone können der Aufsichtsbehörde eine Nachprüfung und die Genehmigung übertragen.

2-) CCS:

C. Examen des rapports et comptes

Art. 423

1 L’autorité tutélaire examine les rapports et comptes périodiques du tuteur; elle ordonne, si elle le juge à propos, qu’ils soient complétés ou rectifiés.

2 Elle les accepte ou les refuse et prend, le cas échéant, les mesures commandées par l’intérêt du pupille.

3 Les cantons peuvent prescrire la révision et l’approbation des rapports et comptes par l’autorité de surveillance.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 423. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X