Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 448

1. Genel olarak

II. Temsil

1. Genel olarak

Madde 448 - Vesayet dairelerinin yetkilerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla vasi, vesayet altındaki kişiyi bütün hukukî işlemlerinde temsil eder.

I-) Yargı Kararları:

1-) YHGK, T: 30.03.2005, E: 2005/21-195, K: 2005/209:

“... Görülmekte olan davayı, vesayet altındaki davacıları temsilen açmış olan vasinin, böylesi bir davayı açma konusunda, dava tarihinde yürürlükte bulunan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 448. maddesi uyarınca vesayet makamından izin almış olduğu ileri sürülmemiş ve dosyaya buna dair bir ilam sunulmamıştır. Bu durumda, Mahkemece yapılması gereken iş; vasiye, eldeki davayı açması konusunda vesayet makamından izin alması ve buna dair ilamı dosyaya sunması için uygun bir sürenin verilmesi; bu nitelikte bir ilam alınıp sunulduğu takdirde davaya devamla esas hakkında hüküm kurulması; aksi takdirde, esasa girişilmeksizin davanın salt bu nedenle reddine karar verilmesidir.

Yerel Mahkemenin kamu düzenine ilişkin bu gerekliliği gözardı ederek, yargılama yapmak suretiyle esas hakkında karar vermiş olması usul ve kanuna aykırı olup, bozma nedenidir. Direnme kararı bu nedenle bozulmalıdır.. ..”

2-) Y. 12. HD, T: 01.04.2004, E: 2004/2993, K: 2004/7910:

“… Kırıkhan Sulh Hukuk Mahkemesinin 02.10.2002 tarihli kararıyla borçlunun vesayet altına alındığı ve vasi olarak B.H.’nin atandığı bu kararın 20.11.2002 tarihinde kesinleştiği görülmüştür. Hal böyle olunca 27.06.2003 tarihinde başlatılan takipte borçlunun husumete izni olmadığından hasım olarak gösterilmesine yasal imkan bulunmadığı mahkemece gözardı edilerek takibin iptaline karar vermek gerekirken şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir. …”

II-) Türk Kanunu Medenîsi:

II. Temsil

1- Umumi

Madde 391

Vesayet dairelerinin müdahale haklarına mütedair hükümler baki kalmak şartiyle vasi, bütün tasarruflarında küçüğü temsil eder.

III-) Madde Gerekçesi:

Yürürlükteki Kanunun 391 inci maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur.

IV-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

II. Vertretung

1. Im allgemeinen

Art. 407

Der Vormund vertritt den Bevormundeten in allen rechtlichen Angelegenheiten, unter Vorbehalt der Mitwirkung der vormundschaftlichen Behörden.

2-) CCS:

II. Représentation

1. En général

Art. 407

Le tuteur représente son pupille dans tous les actes civils, sous réserve du concours des autorités de tutelle.

 

Not: İsviçre Medenî Kanunu’nun 407. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X