Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 400

3. Aile meclisi

3. Aile meclisi

Madde 400 - Aile meclisi, vesayet altındaki kişinin vasi olmaya ehil, denetim makamınca dört yıl için atanacak en az üç hısımından oluşur.

Vesayet altına alınanın eşi de aile meclisine üye olabilir.

I-) Türk Kanunu Medenîsi:

3- Aile Meclisi

Madde 350

Aile meclisi vesayet altındaki kimsenin, vasiliğe ehil olan kan veya sıhri hısımlarından en aşağa üç kişiden terekküp eder ve mahkemei asliye tarafından, dört sene için, teşkil olunur.

Karı veya koca, aile meclisine âza olabilir.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde yürürlükteki 350 nci madde arılaştırmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Maddede yürürlükteki metinden farklı olarak asliye mahkemesi yerine denetim makamı denilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında yürürlükteki metinden farklı olarak uygulamada tereddütleri gidermek amacıyla “Karı ve koca, aile meclisine aza olabilir.” hükmü yerine “Vesayet altına alınanın eşi de aile meclisine üye olabilir.” hükmü konulmuştur.

III-) Kaynak İsviçre Medenî Kanunu:

1-) ZGB:

3. Familienrat

Art. 364

1 Der Familienrat wird von der Aufsichtsbehörde aus wenigstens drei zur Besorgung einer Vormundschaft geeigneten Verwandten des Bevormundeten auf je vier Jahre zusammengesetzt.

2 Der Ehegatte des Bevormundeten kann dem Familienrat angehören.

2-) CCS:

3. Conseil de famille

Art. 364

1 Le conseil de famille se compose d’au moins trois parents ou alliés du pupille éligibles comme tuteurs; il est constitué pour quatre ans, par l’autorité de surveillance.

2 Le conjoint peut faire partie du conseil de famille.

 

Not: İMK.m.364’ün Fransızca metninde “alliés” = “sıhri hısımlar ” ifadesine yer verilmişken Almanca metninde sıhri hısımlar (Verschwägerten) ifadesine yer verilmemiştir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, İsviçre Medenî Kanunu’nun 364. maddesi 19.12.2008 tarihli Federal Kanun ile 01.01.2013 itibariyle değişikliğe uğramıştır.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X